Şantiyemizde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının temin edilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması ve tamamen önlenmesi öncelikli hedefimizdir. Bu konuda, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği çevre bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak önceliğimiz olacaktır.
 
Bu nedenle, öncelikli olarak;

  • Toplumsal İlişkiler, Teknik Emniyet, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Politikalarına önem vermek ve uygulanmasını sağlamak.
  • Doğal çevrede bulunan toprak ve tüm canlılara ( bitki, hayvan gibi.) saygı göstermek, onlara zarar gelmemesi için gerekli girişimlerde bulunmak, rast geldiği çevre kazalarını “Çevresel Etki Raporlama Formu” nu doldurarak gerekli yerlere iletmek.
  • Firmamızın uluslar arası düzeyde bir işletmeye dönüşebilmesi için çalışanlar arasında sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik davranış biçimleri geliştirerek elde edilen pozitif enerjiyi çevresine yaymak.
gibi ilkeler çerçevesinde yapılmakta olan çalışmalar öncelikli hedeflerimiz olacaktır.
Bunu yaparken;
  • Birlikte daha fazlasının yapılabileceği görüşünden hareketle takım çalışmasına önem vermek
  • Herkesin kendi sorumluluklarının bilincinde olması
  •  Çözüm odaklı ve olaylardan ders çıkarılarak çalışmak
  • Güven.
  • Uzmanlık ve yenilik
  • Önlemeye dayalı risk yönetimi (Yaralanmaları, maddi hasarı, çevre zararını ve kaliteden sapmaları önlemek önceliğimizdir. Çalışma izinleri, planlar ve prosedürler temeldir.) gibi temel değerlerimiz ve güçlü yönlerimizin oluşması hususunda gerekli adımlar atılacaktır.