Pınargözü sahasında oksit çinko üretim çalışmaları küçük ölçekli olarak son 30 yıl boyunca devam etmiştir. Pınargözünün stratigrafisi Horzum madeni ile aynı litolojilere sahiptir. Pınargözünde geçmişteki küçük madencilik faaliyetleri esnasında 7 adet küçük ölçekli galeri sürülmüş buralardan oksit çinko üretimleri yapılmıştır. Pınargözü sahası satın alındıktan sonra ortaklık bünyesinde burada sondajlar yapmak için izin alınmıştır. Yeraltı sondaj programı için Pınargözü sahasındaki eski iki adet galerinin temizlenmesi ve sondaja hazırlanması için faaliyetlere başlanmıştır.720 metre seviyesindeki galeride sondaj yapılacak alana ulaşıldığında sondaj lokasyonu için galeri genişletme çalışmaları esnasında yüksek dereceli çinko-kurşu mineralizasyonuna rastlanılmıştır. Bu cevherin üretimine sondaj lokasyonundan 7 metre uzaklaşarak başlanılmıştır. Bu mineralizasyon yoğun olarak çinko oksit, bölgesel olarak sfalerit ile kurşun, az oranda barit ve malakit, saçınımlı halde kalkopiritlerden oluşmaktadır. Üretim galerisi mineralizasyonu takip ederek ufak çaplı sondaj programına paralel şekilde devam etmiştir.

Ortaklık Nisan 2014’te sondaj programını ele almış Mayıs 2014’te ilk sondaj yapılmaya başlamıştır. İlk dikkat çekici cevherleşme PPU14_015 adlı kuyuda 16.80 metre oksit ve sülfit karışık %39 Çinko, 1.6% Kurşun ve 85gr/ton gümüş tespit edilmiştir. Bu kuyu galeride bulunan cevherin derinlik devamını kontrol etmek amacıyla yapılmıştır. Kesilen cevher mineralizasyonu 20 metre uzatarak 700 seviyesine kadar indirmiştir. Kasım 2014 ayında, yeraltı karotlu sondajlarına ek olarak 52 adet kırıntılı sondaj yapılmıştır. PPU14_015’e yakın olarak yapılan PPU14_016 sondajı 17 metre %23 Çinko, %0.12 Kurşun ve 33 gr/ton gümüş tespit edilmiştir. Arama galeri sürülmesi 690 metre kotundan başlamıştır. Bu arama galerileri esnasında 3 metrelik cevher tespit edilmiştir. Kırıntılı sondajlarda da mevcut cevher damarının batısında cevherler tespit edilmiştir.

2015 yılının başlarında Pınargözünde, olası çinko cevherleşmesi hedeflerini test etmek amacıyla 3 sondaj makinesi yüzeyde ve yeraltında olmak üzere faaliyete geçmiştir. Üretim günlük 25 tondan 50’tona çıkarılmış ve arama projeleri için finans desteği sağlanmıştır. Bütçe ile Pınargözü yatağında rezerv ortaya koymak için çalışmalar yapılmıştır.

2015 mart ayında, yüzeyden yapılan sondajda 35.5 metre %37 ortalamalı oksit çinko cevheri kesilmiştir. Cevher zonunun sondajlarla takibi ile mevcut cevher bloğu kuzeydoğu yönünde 150metre uzatılmıştır. 

Bu cevher zonunun uzatılması mevcut üretim çalışmalarına ışık tutmuş ve üretim çalışmalarının geleceğine yön vermiştir. Yüksek dereceli kuzeydoğu yönünde yükselen çinko cevherleşmesinin üretim planlamaları sondajların sonuçlarına göre dizayn edilmeye başlanılmıştır. Haziran 2015 yılına kadar, yüzeyde toplam 39 sondaj tamamlanmış (PPS15_014 - PPS15_052) toplam 5450 metre sondaj yapılmıştır. Yine aynı dönemde yeraltında 22 adet sondaj (PPU15_009-PPU15_030) yapılmıştır. Bu sondajlarla cevherleşme doğu tarafında eğim devamlılığında uzatılmıştır. 

2016 Mart ayı ile Mayıs ayları ortasında yapılan yeraltı sondajlarında yüksek dereceli sülfitli çinko mineralleşmeleri keşfetilmiştir. PPU16_030 adlı kuyu 35% ortalamalı çinko cevherleşmesi kesmiştir. Yine bu bölgede sülfitli çinko cevherleşmesi kesen sondajlara ait sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Sondaj Sonuçlarının Özet Analiz Tablosu
 
Kuyu Adı # Kesilencevher metrajı* Çinko Derecesi %** Karot yüzdesi %*** Başlangıç (metres)
PPU16-018 9.8 49.4 58.2 21.6
PPU16-020 8 55.6 84.7 18.5
Kapsamında 4.9 62.5 90.8 21.6
PPU16-024 8.6 40.8 65.1 23.5
ve 3.3 54.7 79.7 45.7
PPU16-028 10 54.4 78.4 27
Kapsamında 6 62.3 88.5 29.6
PPU16-030 34 35.1 58.7 22.4
PPU16-031 19.4 41.4 53.6 19.1

​*  Gerçek kalınlık tespit edilmiştir.
** Çinko mineralizasyonu genel itibariyle oksit (simitsonit) ve sülfit (sfalerit) karışık       şekilde gözlemlenmiştir.
***Karot yüzdesi düşük olduğu bölgelerde gerçek kalınlık hakkında net bilgi elde edilememiştir.
 
Sondaj programı 2016’nın ikinci çeyreğinde devam etmiştir. Yerüstünde ve yeraltında devam etmiştir. Yeraltı sondjı sülfit zonunun takibini yüzeydeki makine ise yeni çinko hedefleri keşfetmek için araştırma sondajlarına devam etmektedir.
 
Eylül 2016 yılında pınargözünde 3. Galeri açılmıştır. Bu galerinin uzunluğu 120metre ve mineralizasyonun derinlik devamında tespit edilen oksit ve sülfit karışığı cevherin üretimine geçilmiştir. Gelecekteki sondaj planlamaları yine bu 3. Galeriden yapılması planlanmıştır.


Yeni 670 m seviyesinden açılan galeri girişine ait fotoğraf

2017 yılı için ortaklığın hedefi 1,000,000 ton yüzde 30’luk çinko bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda sondajlar devam edecektir.

Madencilik ve Üretim

720 ve 690m galerilerine girilip rehabilitasyonunun yapılması üretim çalışmalarını tetiklemiştir ve Mayıs 2014 yılından beridir DSO cevherin üretim çalışmaları devam etmiştir.

Eylül 2014 yılında, günlük 25 ton çinko üretimi yapılmıştır ve ilk stok olan 570ton operasyon sahasına 100km uzaklıkta olan  akmetal stok sahasına kırılılp, öğütülüp analizi yapılmak üzere taşınmıştır. Burada hazırlanan cevherin ortalama çinkosu %34, gümüş’ü ise 50gr/ton’dur.

Aralık 2014 yılında ilk cevher satışı 5000 ton olarak yapılmıştır. Ortaklık şirketi olan Horzum A.Ş. üretimi yapılan cevheri Akmetal A.Ş. ye satışını gerçekleştiriyor Akmetal Stok sahasına 80km uzaklıktaki Mersin limanına taşıyarak cevherin talep edilen ülkelere transferini sağlıyor.

2014 Kasım ayından beridir düzenli olarak satışlar gerçekleştiriliyor ( alttaki üretim tablosuna bakabilirsiniz) sülfit-oksit karışık cevherin satışı Nisan 2016 tarihinden itibaren geçilmiştir. Haziran 2016 22890 ton  %33’lük kurutulmuş çinko cevheri satışı yapılmıştır.

Horzum AS – Pinargozu Madeni Üretim Satış Tablosu
 
 
 
Yıllar
Satış Tarihi  
 
Cevher türü
Yaş Ağırlık Nem % Kuru Ağırlık  
 
XRF Analizi
 
 
Agregite Lab Sonuç
2016   Assay % Zn Assay % Zn
               
2016 1.yarı              
1 28.01.2016 Oxide 1,556.56 6.8269 1,450.30   37.23
2 2.03.2016 Oxide 1,842.50 7.81266 1,698.55   35.06
3 30.03.2016 Sulphide 716.2 1.64 704.454 49.9 49.9
4 7.04.2016 Oxide 1,685.62 7.6759 1,556.23 32 32.9
5 12.05.2016 Oxide 1,264.08 7.749 1,166.13 33.27 33.8
6 9.06.2016 Oxide 1,238.04 7.5093 1,145.07 31.5 30.75
7 08-17/06/2016 Oxide 995.78 7.5 921.096 31.12 31.15
               
Ara toplam     9,298.78 7.06% 8,641.83   35.10%
               
3. Çeyrek              
8 1.07.2016 Oxide 1,298.52 6.9285 1,208.55 31.19 31.96
9 21.07.2016 Oxide 1,095.00 7.5 1,012.88 31 31.11
10 27.07.2016 Oxide 100.36 6.83 93.51 25.33 26.09
11 28.07.2016 Oxide 201.6 6.83 187.831 25.33 26.09
12 2.08.2016 Oxide 185.58 6.83 172.905 25.33 26.09
13 4.08.2016 Oxide 100.1 6.83 93.26 25.33 26.09
14 17.08.2016 Oxide 1,000.00 7.5 925 36.37  
15 26.08.2016 Oxide 2,000.00 7.5 1,850.00 34.99  
16 2.09.2016 Oxide 284 6 266.96 28.27  
17 8.09.2016 Oxide 416.125 6 391.158 29.38  
18 20.09.2016 Oxide 66.18 6 62.209 29.38  
               
               
Ara Toplam 3. çeyrek     7,747.47 7.20% 7,189.26 33.30%  
               
2016 Genel Toplam     17,046.25 7.13% 15,831.09 34.30%  
 

Aralık 2015 itibariyle maden üretimi günlük 60 ton ortalama’ya çıkmıştır. Eylül 2016 tarihinde açılan türkmen galerisi ile üretim miktarı kapasitesi iki katına çıkarılmış bu bağlamda büyük kapasiteli mekanize sisteme geçilmiş ve son 12 ayda bu ortalama üretim yapılmıştır. 
Kasım 2016 ayında pınargözü sahasından üretilen DSO sülfitli çinkodan 991ton %46.82 satışı gerçekleştirilmiştir.