Pınargözü sahasında mineralizasyon, makaslama ve fay düzlemleri boyunca karbonat ornatımı ile oluşmuştur. Mineralli akışkanlar, geniş bindirme ve makaslama düzlemleri boyunca göç etmiş ve kesişen yapılarda öbek yapmıştır. İyi taneli kırıklı kayalar kimyasal değişime daha yatkındır ve bu lokasyonlar genellikle zayıf zon olarak tanımlanır. Bu zayıf alanların, mineralli yapısal unsurların kesişim lineasyonları boyunca büyük yüksek dereceli öbekler yapması beklenmektedir.
Karbonat ornatımlı yataklar, cevher bloğunu oluşturan metalik mineraller içeren hidrotermal akışkanların sedimanter kayaları ornatmasıyla oluşur. Bu hidrotermal akışkanlar genellikle volkanik intrüsive bağlıdır. Mineraloji intrüzifik kayaya olan uzaklık ile değişmektedir. İntrüzif’e yakın alanlarda bakır-altın zonu görülürken, bir sonraki aşamada kurşun-gümüş zonu daha sonrasında çinko manganez zonu görülmektedir. Genel olarak CRD yataklar ana kayadan daha genç yaşlıdır ve oluşum sıcaklığı 150 °C – 350 °C  derece arasında değişmektedir. Bu durum düşük sıcaklık (100-150 °C) ve pasif tektonik sınırlar boyunca meydana gelen missisipi tipi yataklar ile keskin şekilde ayrılmaktadır. Karbonat ornatımlı yataklar sıklıkla fay ve kırıklar tarafından kontrol edilmektedir. Akışkanlar dikey (chimney) ve yatay ( manto) yönlü cevher yataklanmaları meydana getirmektedir. Dikey olanlar doğrudan intrüsife yakın oluşumlardan gelerek kırıkların oluşturduğu boşluk alanlarına cevherli akışkanları doldurarak manto’ları oluşturmaktadır. Bu tip yatakların cevher ile yankayaç kontağı oldukça keskin olduğu için jeokimya esnasında herhangi bir sinyal verememektedir. Bu nedenle bu tip yatakların jeokimya ile araması oldukça zordur.  
Pınargözü yatağında tespit edilen cevher bloğuna bakıldığında tipik CRD yatak tipine uygun olduğu ve bu tip yatakların üst seviyelerinde olunduğu düşünülmektedir (Bkz. Figür 6).


Figür 6. Peter Megaw tarafından çizilen CRD yatak modeli

Skarn tipi yataklar,  karbonatlı kayalarla birlikte intrüsifik kayalar ile direk reaksiyon içerisindedir. Ortaklık sahaları içerisinde herhangi bir volkanik intrüsif henüz haritalanmamıştır. Ancak muhtemelen volkanik bloğun ve skarn yatağının daha derinlerde olduğu tahmin edilmektedir.