Akkaya Ruhsat sahası Mayıs 2012 tarihinde Pasinex tarafından alınmıştır. Pınargözü madeninin 1.5km kuzey’inde yer almaktadır. Bu lisans sahası potansiyel olarak gördüğümüz Horzum Çinko Trendi üzerinde yer almaktadır. Saha litolojisi Pınargözü ve Horzum ile benzerdir. Sahada yoğun aralıklarla jeokimya ve detaylı haritalama çalışmaları yapılmıştır. Sahada yapılan yüzey jeokimyası ve haritalama esnasında, karbonatlı kayalar içerisinde iki geniş alanda (600x300m) çinko ve kurşun anomalileri gözlemlenmiştir. Bu anomaliler 15.35-949.62ppm aralığında çinko, 6,18-4387.69ppm aralığında kurşun içermektedir.