Türkiyenin merkez güneyindeki Adana ili içerisinde, tarihi Horzum çinko madeni ile Tufanbeyli civarındaki Akçal/Belbaşı Çinko Madeni’ne kadar uzanan kuzeye doğru 80 kilometrelik uzun bir koridor bulunmaktadır. Bu alan, kuzeydoğu güneybatı yönlü karbonatlı kayalardan oluşan bir kuşak üzerinde bulunmakta olup, Horzum Çinko Trend’i (HZT) diye adlandırdığımız bölgede karbonat ornatımlı çinko-kurşun yataklarının (CRD) olduğu bilinmektedir. Bu bölgede bilinen birkaç yüksek dereceli çinko-kurşun yatağına sahip küçük ölçekli tarihi madenin varlığı bilinmektedir fakat Horzum bölgesindeki gibi sistematik olarak modern arama method ve tekniklerini kullanmadıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle bölgede, yeni oksit ve sülfit yataklarının keşif potansiyeli oldukça yüksektir.
 
Bu potansiyeli ortaya koymak için 2012 yılında, Akmetal ile Pasinex arasında ortaklık anlaşması imzalanarak, ortaklık bünyesinde Horzum Maden ve Arama A.Ş. şirketi kurulmuştur. Bu şirket bünyesinde arama ruhsatları alınmıştır.
 
Ortaklık Adana-Kayseri bölgesi arasında kalan bölgede Arama, üretim ve madencilik faaliyetlerini yerine getirmeyi amaçlamıştır. Bu arama çalışmaları sonucunda Horzum trendinin, tarihi Horzum madeninden yaklaşık olarak 20 km kuzey yönünde devamlılığı olduğu tespit edilmiştir. Akmetal’in sahibi olduğu tarihi Horzum madeninde 1974-2000 yılları arasında yaklaşık olarak 1 milyon ton, derecesi %20 ile 30 arasında değişen oksit-sülfit çinko üretimi yapılmıştır. 1985 yılından 1997 yılına kadar yaklaşık 420000 ton sülfitli çinko üretimi yapılmıştır. Bu üretilen cevherler kayseride bulunan çinkur tesislerine transfer edilip burada proses edilmiştir. Horzum sahası ortaklık bünyesinde değildir fakat arama, jeoloji ve metalurji alanlarında fikir alışverişi ve tavsiyeler olması nedeniyle Akmetal tarafından Pasinex’e %5’lik pay verilmiştir.
 
Ortaklık bünyesindeki Pınargözü sahası yerli bir şirketten 250,000 $ karşılığında satın alınmıştır. Pınargözü sahası HZT üzerinde bulunan Horzum Madenin 6 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Sahaya ulaşım tali yoldan kısa mesafede Anayola bağlantı olduğu için oldukça kolaydır. Şirketin bu sahadaki öncelikli odak noktası, madencilik faaliyetleri yaparak ortaklık bünyesindeki arama ruhsatlarında çalışmalar yapabilmek için gerekli finansal kaynağı tedarik etmektir. Yine bu horzum trendi boyunca 2012 yılında akkaya lisans sahası satın alınmış olup sahada yapılan jeokimya sonuçları baz alınarak burada dikkat çeken çinko anomalilerine rastlanılmıştır. Bu sahadaki anomaliler, pınargözü lisans sahasının 1.5km kuzeyinde yer almaktadır.